Đất nước chúng tôi được thiên nhiên ưu đãi với gần 80 loại hình khoáng sản và trên 500 điểm mỏ với quy mô trữ lượng và chất lượng tốt.

Khai khoáng & công nghiệp

Quặng boxit

Khai khoáng & công nghiệp

Titan