Với diện tích rừng trên 14 triệu ha, chúng tôi tự tin cung cấp các sản phẩm gỗ chất lượng, theo tôn chỉ khai thác đi cùng với bảo tồn tự nhiên.

Sản phẩm lâm nghiệp

Dăm gỗ

Sản phẩm lâm nghiệp

Đũa tre

Sản phẩm lâm nghiệp

Gỗ dán

Sản phẩm lâm nghiệp

Mây tre đan

Sản phẩm lâm nghiệp

Ván dăm

Sản phẩm lâm nghiệp

Ván sàn tre

Sản phẩm lâm nghiệp

Viên nén gỗ