Đi từ những cánh rừng bạt ngàn được khí hậu và đất đai ưu đãi, cao su thiên nhiên của chúng tôi đã có mặt tại hơn 80 quốc gia. và vùng lãnh thổ trên thế giới.