Bạch tuộc

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm bạch tuộc đông lạnh, bạch tuộc chế biến, bạch tuộc chế biến cắt đông lạnh, bạch tuộc chế biến cắt chần đông lạnh… Các sản phẩm bạch tuộc của chúng tôi đã được xuất khẩu sang 65 thị trường gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Italy, Mỹ, Malaysia, Đài Loan, Tây Ban Nha và Pháp.

Danh mục: