Bưởi đỏ Tân Lạc

Bưởi đỏ Tân Lạc của chúng tôi được chứng nhận VietGAP, hữu cơ. Đặc biệt, có mã số vùng trồng theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang EU, được giám sát nghiêm ngặt về dịch bệnh và canh tác.

Danh mục: