Cà phê

Sản phẩm cà phê của chúng tôi có chứng nhận Global Gap và hữu cơ Organic, đảm bảo tất cả các quy định hết sức khắt khe của thị trường nhập khẩu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở chế biến, sơ chế…

 

Danh mục: