Gạo

Để tạo ra những hạt gạo ngon, những người nông dân Việt Nam đã cùng nhau trồng lúa theo “công thức” an toàn, chuẩn sạch, ít tiếp xúc chất độc hại. Là nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện nghiêm túc và tuân thủ chặt chẽ các quy định về truy xuất nguồn gốc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong khâu sản xuất, vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong toàn bộ chuỗi bảo quản, chế biến, đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.

 

Danh mục: