Sâm Lai Châu

Sâm Lai Châu là nguồn gene đặc biệt quý hiếm đối với Việt Nam và thế giới, hàm lượng saponin toàn phần trong các mẫu sâm Lai Châu và sâm Ngọc Linh tương đương nhau, khoảng 20%.

Danh mục: