Sữa

Với chất lượng đáng tin cậy, công nghệ sản xuất an toàn và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời, sữa Việt Nam đã từng bước tạo dựng được một vị thế quan trọng, đứng ngang cùng các “ông lớn” trong ngành công nghiệp sữa thế giới, khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Danh mục: