Thanh long sấy

Với dây chuyền sản xuất sấy khô hiện đại, chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm thanh long sấy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật SO2. Thị trường xuất khẩu của chúng tôi là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và châu Âu.