Tinh dầu quế

Sản phẩm tinh dầu quế của chúng tôi được chiết xuất thiên nhiên từ cây quế (thân, lá, cành..) bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, không có sự can thiệp của hóa chất. Sản phẩm tinh dầu quế của chúng tôi được xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản…