Tơ tằm Bảo Lộc

Từ tơ tằm, các nhà dệt ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã sản xuất lụa satin dùng may kimono cho người Nhật; lụa yozu dùng may khăn đội đầu ở các nước khối Ả Rập, Ấn Độ; vải lụa habuta, CDC dùng may âu phục cao cấp…