Tôm hùm

Tôm hùm của chúng tôi được đánh bắt, bảo quản, chế biến tại các cơ sở được cấp phép, có các chứng nhận sức khỏe phù hợp với tiêu chuẩn để xuất khẩu, nghiêm ngặt tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Danh mục: