Xạ đen

Cây xạ đen là một trong những loài dược liệu quý ở Việt Nam. Mô hình trồng cây xạ đen đang là hướng phát triển bền vững cho nhiều địa phương có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp.

Danh mục: