Xi măng và Clinker

Chỉ tiêu chất lượng các loại xi măng và clinker của chúng tôi luôn đạt và vượt tiêu chuẩn TCVN: 6260:2009, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Ứng dụng chính của xi măng dùng để đổ bê tông các hạng mục móng, mái, cột, dầm. Ngoài ra, còn được dùng để xây, trát các công trình xây dựng.

Danh mục: