Việt Nam dự kiến xuất khẩu nông sản hơn 26 tỷ USD vào 2030

Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu sản phẩm từ trái cây, gạo, điều, gỗ… đạt trên 26 tỷ USD năm 2030, theo Chiến lược mới ban hành.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến 2030, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ USD. Giá bình quân trên 1 ha đất trồng đạt 150-160 triệu đồng.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2-2,5% một năm; công nghiệp chế biến trung bình 8-10% một năm. Tỷ lệ diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 10-15%, trồng trọt hữu cơ 1%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm sản xuất qua hợp tác, liên kết đạt 30-35%.

Đến năm 2050, trồng trọt phải trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại, thuộc nhóm đứng đầu khu vực và thế giới. Việt Nam trở thành trung tâm chế biến sâu của nông nghiệp thế giới.

Chiến lược nêu rõ, Việt Nam giữ ổn định diện tích 3,56 triệu ha đất trồng lúa, trong đó đất chuyên trồng lúa nước 3 triệu ha, sản lượng trên 35 triệu tấn thóc. Điều này giúp bảo đảm an ninh lương thực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chế biến, dự trữ và xuất khẩu.

Với mặt hàng rau, cần xây dựng các cụm liên kết gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ tại địa phương, vùng trồng có sản lượng lớn và phát triển vùng sản xuất rau an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Cây ăn quả sẽ ưu tiên phát triển một số loại cây có lợi thế, thị trường tiêu thụ lớn (xoài, chuối, thanh long, dứa) gắn với phát triển các nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ.

Thực tế, nhiều năm nay, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, là bệ đỡ cho nền kinh tế. Năm ngoái, trong bối cảnh xuất khẩu của cả nước gặp nhiều khó khăn, nông sản vẫn có một năm tăng trưởng ấn tượng. 11 tháng, xuất khẩu nhóm này đã đạt 24,3 tỷ USD, tăng 17% so với năm ngoái.

Sáu mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 3 tỷ USD gồm cà phê, gạo, rau quả, hạt điều, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ (gạo, rau quả có một năm xuất khẩu cao kỷ lục). Giá xuất khẩu bình quân một số nông sản chính như cà phê, gạo, tăng hai con số.

(T/H)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *